TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Toplum çevirmenliği (ing: community interpreting / fra: interpretariat communautaire) sözlü çeviri türlerinden biridir – İngilizce’de “public service interpreting” olarak da bilinmektedir. Özellikle Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi dış ülkelerde  vb. konular hakkında bürokratik işlemlerden doğan kültürlerarası iletişim  ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Türkiye’de kavramsal olarak (toplum çevirmenliği söylemiyle) yeni yeni oturmaktadır.  Aslında, bu kavramı öteden beri genel çerçevede “sözlü/yeminli tercümanlık” olarak bilmekteydik.  Dolayısıyla, toplum çevirmenlerinin mahkeme, karakol, evlendirme dairesi, tapu dairesi vb. devlet kurumlarında aynı dili konuşmayan tarafların işlerinin çözümünde bilirkişi sıfatlı bir dil hizmetleri çözüm ortağı olduğunu da söylememiz mümkündür.

communityint

Bu çeviri tarzının kendine has incelikleri vardır. Örneğin, son yıllarda yabancı hastaların tedavi hizmetini Türkiye’de birtakım özel hastane/tıp merkezi gibi sağlık kurumlarından temin etmesini içeren medikal turizm gittikçe ivme kazanmaktadır. Bu alanda çalışan çevirmenlerin, yabancı hasta ile Türk muhatabı arasındaki diyaloğun net kurulmasında asli unsurlardan olan yeterli çeviri donanımı gibi asli unsurların yanısıra doktorlarla/hastalarla (dostane) iletişim için fazladan çaba harcamaları yerinde olacaktır. Hasta yakınlarının hastanın çevirmenliğini yapmakta olduğu durumlar da vardır. Bu, kimi zaman yanlış teşhise ve tedaviye sebep olmakta, hastaya ve doktora zaman kaybettirebilmektedir. Bu gibi üzücü durumlar da toplum çevirmenlerinin önemini artırmaktadır.

Reklamlar

ÇEVİRMENLER İŞİNİ VE HAYATINI NASIL KOLAYLAŞTIRIR?

 • “En iyisini ben bilirim” zihniyetinden kaçınmak ve kendine değer vermek (narsistliğe kaçmadan).
 • Yaşça büyüklerin, mesleki birikimi fazla kişilerin yol göstericiliğinden faydalanmayı bilmek.
 • İçine karışacağınız piyasanın dinamikleri hakkında önceden bilgi sahibi olmak.
 • Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını iyi öğrenmek
 • Paydaşların (kamu kurumları, KOBİ’ler vb.) işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak
 • Mesleki/bireysel gelişime önem vermek (Blog okumak, kitap okumak, farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak, DÜNYA VATANDAŞI OLMAK)
 • Sağlığınızı, vaktinizi ekonomik kullanmak
 • Aile, arkadaşlık/dostluk ilişkilerini geliştirerek ruhunu beslemek
 • Hobi (kafayı boşaltacak bir uğraş) sahibi olmak. Buna ihtiyacınız olacaktır.
 • Mümkünse okul zamanlarında çalışmak
 • İnsanı ve ona hizmet etmeyi sevmek
 • Hayatta nerede işe yaradığını, yarayabileceğini saptamak (Zamanla değişebilir)
 • Önyargılarını kırma niyetinde olmak

Bu yazıya kendi birikimleriyle katkıda bulunmak isteyenlere şimdiden teşekkürler.